PoS Terminology

This page provides the default DRIVER+ definitions for all DRIVER+ terminology terms, as well as the alternative definitions that are used by specific groups of Management stakeholders. Follow this link to export the complete list as PDF.

Aangesloten vrijwilliger

Behoefte

Beoefenaar

Beoordeling

Besluitvormers op hoog niveau

Bestaande systemen

Beste praktijken

Bouwen van de gemeenschap

Brandgedrag

Brandmeteorologie

Brandregime

Burgermaatschappij

Capaciteit

CCA

CDM

Commando en controle

Communicatie tussen eerstehulpverleners

Community of Practice (Digitale gemeenschap van CM-professionals)

Competentie

Competentieraamwerk

Content Management System (CMS)

Crisis

Crisismanagement

Crisismanagement taxonomie

Crisismanagementfunctie

 

 

eu De Portfolio of Solutions website  is oorspronkelijk in het kader van het DRIVER+-project ontwikkeld worden. Vandaag wordt de dienst door AIT Austrian Institute of Technology GmbH, ten behoeve van de Europese crisisbeheersing beheerd . PoS is door het Disaster Competence Network Austria (DCNA) en door de H2020 projecten STAMINA en TeamAware gesteund.