Taksonoomiad, mida teistes süsteemides nimetatakse ka kategooriateks, siltideks või metaandmeteks, võimaldavad kasutada veebisaidi sisu ühendamiseks, seostamiseks ja klassifitseerimiseks vajalikke korralduslikke märksõnu. Sellel lehel on näidatud mõned PoS/GT veebisaidil kasutatud taksonoomiad.

eu Portfolio of Solutions web site has been initially developed in the scope of DRIVER+ project. Today, the service is managed by AIT Austrian Institute of Technology GmbH., for the benefit of the European Crisis Management. PoS is endorsed and supported by the Disaster Competence Network Austria (DCNA) as well as by the STAMINA and TeamAware H2020 projects.